Ciekawe Wydarzenia

KONFERENCJA „Zamknięci w celuloidzie”

15.10.2022 13:00
KONFERENCJA „Zamknięci w celuloidzie”

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „ZAMKNIĘCI W CELULOIDZIE – FILM JAKO NARZĘDZIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO”

15.10.2022r.

W sobotę 15 października odbędzie się konferencja podsumowująca działania związane z realizacją projektu „Zamknięci w celuloidzie. Film jako narzędzie włączenia społecznego”. To polsko-litewskie przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska i było realizowane wspólnie przez dwóch partnerów: Ełckie Centrum Kultury, będące liderem, oraz Centrum Kinowe „Romuva” z Kowna – najstarsze litewskie kino, działające od 1940 roku.

Wykluczenie społeczne jest jednym z problemów doświadczanych po obu stronach polsko-litewskiej granicy. Życie kulturalne i edukacja artystyczna może odgrywać znaczącą rolę w zwalczaniu ubóstwa poprzez włączenie społeczne bardziej wrażliwych grup społecznych, dlatego zdecydowaliśmy się połączyć siły i wykorzystać uniwersalne medium – kino – aby zaangażować społecznie słabsze grupy z Ełku i Kowna w szereg działań, które podniosą ich poczucie własnej wartości i motywację do zmiany, pozwalając poczuć się ważną częścią społeczeństwa.

Podczas konferencji omówimy wszystkie nasze działania oraz zaprezentujemy prace uczestników warsztatów zrealizowanych w ramach projektu.

Plan konferencji

13:00 Powitanie gości, rozpoczęcie konferencji

13:15 Omówienie założeń projektu i przedstawienie efektów ich realizacji

13:30 Prezentacja prac stworzonych podczas warsztatów filmowych

14:00 Podziękowania

14:15 Przerwa kawowa

15:00 Seans filmu „Johnny” połączony z kinoterapią, prowadzenie – Martyna Harland

17:30 Zakończenie konferencji

 

Martyna Harlandpsycholog Uniwersytetu SWPS, absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS, a także Warszawskiej Akademii Filmowej. Pracuje jako dziennikarka kulturalna w TVP, gdzie łączy zainteresowanie kulturą i psychologią. Tworzyła programy: „Kocham Kino” TVP2 z Grażyną Torbicką (program skończył się w marcu 2016r) czy program publicystyczny „Hala Odlotów” z Katarzyną Janowską (skończył się w styczniu 2016r) oraz „Niedziela z” TVP Kultura.

Prowadzi rubrykę filmoterapeutyczną w magazynie „Sens”, gdzie co miesiąc rozmawia o aktualnych premierach filmowych z Grażyną Torbicką. Współpracuje, jako dziennikarka z „Gazetą Wyborczą Magazynem Świątecznym”. Tworzy kinowy cykl filmowy „Filmoterapia z Sensem”. Członkini Stowarzyszenia Kobiet Filmowców.

W psychologii zajmuje się tematyką emocji i inteligencji emocjonalnej oraz psychologią pozytywną: szczęściem, zdrowiem oraz jakością dobrego życia. Prowadzi badania nad wpływem filmoterapii na rozwój i samoświadomość oraz rozumienie emocji. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii emocji i motywacji, psychologii społecznej, perswazji wizualnej, filmoterapii oraz nowego filmoznawstwa.