Ciekawe Wydarzenia

REGULAMIN MAZURSKIEGO KINA POD GWIAZDAMI

REGULAMIN MAZURSKIEGO KINA POD GWIAZDAMI

REGULAMIN MAZURSKIEGO KINA POD GWIAZDAMI 2020

W OKRESIE PANDEMII

 

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Amfiteatru Ełckiego Centrum Kultury są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać regulaminów obiektu, w tym zaleceń sanitarnych.

 

 1. Nie mają prawa wstępu na teren Amfiteatru: osoby wnoszące alkohol, napoje, jedzenie, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne przedmioty i  narzędzia.

 

 1. Każdy uczestnik seansu zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą przez cały czas trwania seansu i przebywania na terenie pokazu. Osoba nieposiadająca takowych środków ochrony osobistej ust i nosa nie zostanie wpuszczona na teren Amfiteatru. Zakaz ten nie dotyczy:
 • dzieci do 4 lat,
 • osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane).

 

 1. Wpuszczanie widzów będzie rozpoczynać się ok. 30 minut przed każdym seansem. Uczestnicy seansu powinni od razu zajmować oznaczone miejsca lub miejsca wskazane przez obsługę miejsca.

 

 1. Wymagane jest zachowanie przez uczestników odstępu między sobą, podczas przebywania na terenie Amfiteatru. Nakaz nie dotyczy:
 • rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących,
 • osób niepełnosprawnych, nie mogących się samodzielnie poruszać, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów.
 1. Każdy z widzów przed oraz w trakcie pokazu musi pozostać na wyznaczonym przez obsługę miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w  przypadku konieczności skorzystania z toalety lub opuszczenia terenu Amfiteatru.  W przypadku kolejki do sanitariatów, osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie.
 2. Każda osoba zakłócająca seans lub nie stosująca się do obostrzeń sanitarnych będzie musiała opuścić teren Amfiteatru.
 3. Wejście na teren Amfiteatru Ełckiego Centrum Kultury oznacza automatycznie bezwzględną akceptację regulaminu.