Ciekawe Wydarzenia

REGULAMIN OBIEKTU KINA ECK

REGULAMIN OBIEKTU KINA ECK

REGULAMIN OBIEKTU KINA EŁCKIEGO CENTRUM KULTURY(KINO ECK)

W OKRESIE PANDEMII

 

 1. Wszystkie osoby znajdujące się w Kinie ECK są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać regulaminów obiektu, w tym zaleceń sanitarnych.
 2. Nie mają prawa wstępu na salę kinową: osoby nie posiadające ważnego biletu, osoby wnoszące alkohol, napoje, jedzenie, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne przedmioty i  narzędzia.
 3. Każdy uczestnik seansu Kina ECK ma obowiązek dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren kina.
 4. Każdy uczestnik seansu zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą przez cały czas przebywania na terenie sali kinowej. Osoba nieposiadająca takowych środków ochrony osobistej ust i nosa nie zostanie wpuszczona na teren sali kinowej. Zakaz ten nie dotyczy:
 • dzieci do 4 lat,
 • osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane).
 1. Wpuszczanie widzów będzie rozpoczynać się ok. 30 minut przed każdym seansem. Uczestnicy seansu powinni od razu zajmować wyznaczone miejsca na Sali kinowej. Zabronione jest gromadzenie się w holu Kina

6. Wymagane jest zachowanie przez uczestników odstępu między sobą, podczas przebywania na Sali kinowej. Nakaz nie dotyczy:

 • rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących,
 • osób niepełnosprawnych, nie mogących się samodzielnie poruszać, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów.
 1. Każdy z widzów przed oraz w trakcie pokazu musi pozostać na wyznaczonym numerem biletu miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w  przypadku konieczności skorzystania z toalety lub opuszczenia budynku ECK.   W przypadku kolejki do sanitariatów, do kasy ECK i do Sali kinowej, jak i wychodzenia z Sali kinowej, osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.
 2. Każda osoba zakłócająca seans lub nie stosująca się do obostrzeń sanitarnych będzie musiała opuścić Salę kinową.
 3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne w obiekcie powinny: natychmiast powiadomić pracowników kina, użyć sprzętu gaśniczego, unikać paniki, stosować się do poleceń służb porządkowych, kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonych drogami.
 4. Po zakończeniu wydarzenia, osoby przebywające na sali kinowej zobowiązane są udać się bezpośrednio na zewnątrz budynku ECK, używając w tym celu wskazanych przez pracowników kina oznakowanych wyjść, z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.
 5. Wejście na teren Kina Ełckiego Centrum Kultury oznacza automatycznie bezwzględną akceptację regulaminu.